Tog versus buss

Karl Sigurd Fredriksen, som er ansatt i samfunnsseksjonen i Statens vegvesen, Region sør, har i siste nummer av bladet "Samferdsel" en lengre artikkel hvor han hevder at ekspressbussen er et bedre alternativ for Sørlandet enn toget.