Støtter okkupasjon og grusomheter

Det er uvanlig at nordmenn gjør frivillig arbeid for militære baser i andre land.