For barn eller voksne?

Jeg har lært at det finnes to grunnleggende måter å drive barnevern på.