Sluttreplikk til Helge Briseid Risnes

Det er riktig som Briseid Risnes skriver i sitt svar til meg at jeg ble provosert av hans syn på klimatrusselen.