Mindre oljeavhengig økonomi

Det er grunnleggande forskjell på skattepolitikken til Høgre og dei raudgrøne.