Abort er å ta liv

Diskusjonene i media om reservasjonsrett for leger som av samvittighetsgrunner ikke kan delta i en sak som gjelder å ta liv, er merkverdig.