• jødisk symbol (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Ønskedrøm om jødisk slakt

Kjell Ingolf Ropstad tar dr. Temple Grandin, som han har funnet på våre hjemmesider, til inntekt for sitt syn.