Føler du deg mindre verdt?

”Mi har jo ydringsfrihed her på Sørlandet, mi kommer bare ikkje på noe å sei...”