• ta191d43.jpg FOTO: Pedersen, Terje

Selvmotsigende

Arbeidsminister Robert Eriksson prøver så godt han kan å forsvare de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven.