Charlie Hebdo til å tørke seg bak

Ytringsfrihet. Dette ordet virker som å ha forblindet hele verdens øyne.