Kreftsykehus

Sørlandet sykehus ønsker å være det beste kreftsykehuset i Helse Sør-Øst utenfor Oslo.