Jeg velger meg Kvadraturen

Vi må kunne kreve at politikerne legger til rette for at sentrum bevarer sin egenart — samtidig som det gis muligheter for vekst og utvikling.