Kveldsfly til Oslo

De dårlige flyforbindelsene til Kjevik har sin pris. I går fortalte vi om en ny undersøkelse fra rådgivningsfirmaet KPMG om tilstanden i sørlandsk næringsliv og om fremtidsutsiktene deres.