Nå må statsråden gripe inn

Nav sin nye praksis om ikke å gi dagpenger til permitterte må snarest opphøre.