Norsk klassejustis

Kravene fra norske medier og de ressurssterke støttespillerne til Maria Amelie om å gi henne oppholdstillatelse er uttrykk for en rendyrket klassejustis.