• bjørn.jpg FOTO: SCANPIX

Økte bestander av store rovdyrene på Agder

Det er et globalt ansvar å sikre jordas artsrikdom.