Innsats for å berge liv!

Alt tyder på at Norge fortsatt – etter mange drap begått av psykiatriske pasienter – mangler en god nok samarbeidsmodell for å forebygge slike hendelser.