• FACEBOOK: Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksens artikkel om "dekonstruksjon av demokratiet" har skapt en voldsom debatt på Facebook. FOTO: ijord, Thomas Winje

Dekonstruert på Facebook

Internett glemmer aldri. Derfor må mennesket lære seg å håndtere dette nye mediet. Det tok oss 150 år med religionskriger innen vi klarte å forholde oss til boktrykkerkunsten, og vi brukte hundrevis av år å bygge opp offentlige debattarenaer i de tradisjonelle mediene.