Langt større driftskostnader enn inntekter, kombinert med nedregulering av investeringene som er lagt ned i anlegget, har gitt blodrøde resultattall.

Elkem Solar er en pionerbedrift, tuftet på konsernets unike forskningsmiljø innen høytemperatur materialteknologi på Fiskaa i Kristiansand. At oppstarten ville koste, visste nok konsernledelsen da beslutningen om å bygge fabrikken ble tatt. Men det aner oss at regningen er blitt større enn forutsett. Markedet har utviklet seg negativt.

Vi håper at økt produksjon og strømlinjeformet drift vil gi denne flotte bedriften lønnsomhet.