Elkem Solar

På de tre regnskapsårene 2008, 2009 og 2010 har Elkem Solar bokført et samlet underskudd før skatt på over to milliarder kroner.