Urovekkende signal

Fylkespolitikeren May Britt Lunde (Ap) i Aust-Agder tar ikke gjenvalg til høsten.