Farlig veistrekning

VENNESLAVEIEN: Få opp en gang— og sykkelsti eller et fortau; jeg er lite lysten på å myrde noen denne vinteren.