Ingen angrende synder

GERD-LIV VALLA har brutt den arbeidsmiljøloven organisasjonen hun leder har kjempet fram. Det var konklusjonen i den uavhengige granskningsrapporten Fougner-utvalget la fram i går. Valla så ingen annen utvei enn å trekke seg fra lederstillingen.