Prinsipprytteri

Det jobbes iherdig for å få på plass en internasjonal skole i Kristiansand fra høsten 2007, men kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) står i veien for realisering av prosjektet.