Dobbeltmoral

Stortinget har gjennom offentlighetsloven åpnet for at vi i detalj kan studere offentlige byråkraters bruk av skattepengene, fra barregninger og reiseregninger til disposisjoner i millionklassen. Men lovgiverne selv skal ha seg frabedt at det blir åpnet for det samme innsyn i deres egen bruk av skattepengene.