Kameraderi og rolleblanding

Tette bånd og kameraderi preger styringen av mange småkommuner her i landet. Det fremgår av en undersøkelse Aftenposten har gjort. Avisen har rettet søkelyset mot mulig rolleblanding og forbindelser mellom kommuneansatte og ulike virksomheter.