Kvalitet i skolen

Antallet elever øker i grunnskolen. Men det blir færre lærere. På seks år har det blitt 40 færre lærerstillinger i kristiansandsskolen. Antallet elever har økt med 617. Situasjonen er den samme i mange kommuner i Agder.