Bilistene blir flådd

FRA JUNI neste år må bilistene betale 20 kroner for hver passering gjennom bommene rundt Kristiansand.