Stakkars sauer

Tallet på aktive gårdsbruk fortsetter å synke, også på Agder. På de ti årene fra 1995 til 2005 ble 1215 bruk med produksjonstilskudd lagt ned i de to fylkene.