Spede håp

Det er aldri vanskelig å være pessimist i Midtøsten. Den israelsk-palestinske konflikten har tatt så mange former og skapt så mye hat at de fleste fredshåp snus til tragedier i løpet av kort tid.