«Overmåling»

I organisasjonsteorien opereres det med begrepet «overmåling». Det vil si at en organisasjon konsentrerer sin oppmerksomhet om å måle det som er lettest målbart på bekostning av de viktigere oppgavene man burde konsentrere seg om.