Manglende lederskap på Agder

Denne kritikken er viktig. Den er riktig. Og den rammer mange.