Om å snu litt på flisa

I desse tider – når USA med vanleg haleheng frå Vest-Europa går til endå ein krig mot islam i Midtausten – kan det kanskje vera bra med nokre enkle tankar.