HEF og menneskeverd

Roar Pettersen skriver mandag at HEF har stjålet kristendommens grunnleggende verdier, blant annet menneskeverdet.