Dette er politikk

Kommuneoverlegen i Søgne har i arbeidet med kommunens innspill til regjeringens folkehelsemelding pekt på tiltak som kan redusere alkoholbruken og dermed bedre folkehelsa.