Meningsløs eller meningsfull?

Norske skoler må levere kvalitet, ellers får de ingen kunder.