Den «farlige» friheten

Sven Egil Omdal er ofte en klok og nyansert kommentator. I en kommentar 6.2. er han så enøyd engasjert at han ikke ser hvor komplisert forholdet mellom ord/ytringer og handlinger i praksis er i ferd med å bli.