• Etter anmodning fra politimesteren i Agder, skriver artikkelforfatteren, har Politidirektoratet foreslått for Justisdepartementet at Agder skal slås sammen med Rogaland politidistrikt og at vi skal være en del av et politidistrikt som strekker seg fra Risør til Haugesund. FOTO: ARKIV

Landsdel i oppløsning?

Norges-kartet er under revisjon.