• Hvorfor kan ikke andre akseptere at Dnk, i alle fall inntil videre, kan ha to syn på vigsling av likekjønnede? Dåp er da et mye mer sentralt kirkelig anliggende? undrer artikkelforfatteren. FOTO: Jon Anders Skau

Viktige nyanser i kirkenes homodebatt

Jeg ønsker å komme med noe som kan være klargjørende mht. samarbeidet mellom ulike menigheter i kjølvannet av Den norske kirkes vedtak om vigsling av likekjønnede.