• Mange gjennomfører høyskole og universitetsutdanninger, på tross av at kun ti prosent av arbeidsgiverne i NHOs kompetansebarometer melder at de har behov for kompetanse på masternivå, skriver innsenderen. FOTO: ARKIV

Følg kompetansedebatten!

Har du rett kompetanse til å bo og jobbe på Sørlandet?