• Norge står i en særstilling i verden når det gjelder salg av elbiler, noe som fort kan få oss til å tro at overgang til biodrivstoff allerede er en utdatert problemstilling, skriver artikkelforfatteren. FOTO: TOR MJAALAND

Biodrivstoff? Fra Sørlandet?

35 prosent av alle elbiler som ble solgt i Vest-Europa første halvår 2014 ble solgt i Norge.