• TV-er, kjøleskap, vaskemaskiner og liknende varer bruker i dag mindre strøm enn tidligere, skriver innsenderen. FOTO: Kjartan Bjelland

Økonomisk vekst på tross av lavere strømforbruk

Tidligere har økonomisk vekst i Europa alltid vært tett knyttet til økt forbruk av strøm. Men de siste årene har økonomien vokst, mens strømforbruket er redusert.