Universitet og domstol - hånd i hånd..

Dommen i Agder lagmannsrett styrket meg i min tro på at oppsigelsen av førsteamanuensen er feilaktig.