• Et godt tilfang av private boliger tilrettelagt for eldre, kan redusere presset på offentlige budsjetter, skriver artikkelforfatteren. Bystranda Park i Kristiansand er et eksempel på et nybygd boligkompleks som har en rekke servicetilbud, så som resepsjonstjeneste, kjøkken, selskapsrom, gjesterom, osv. FOTO: ARKIV

Gode eldreboliger, god samfunnsøkonomi

Eldre etterspør boliger som legger til rette for en god alderdom – og private utbyggere tilbyr stadig flere såkalte «livsstils-boliger» der ulike typer tilbud inngår.