Verdinøytral?

Sylvi Listhaug gikk med kors da hun møtte bøndene.