• I og rundt de større byene vil kollektivtransport være den klart viktigste løsningen for å takle fremtidens befolkningsvekst, skriver innsender. Staten må ta et større ansvar for finansiering av kollektivutbygging i de større byene, enten det dreier seg om T-bane, bybaner eller andre løsninger. FOTO: SCANPIX

Nye grep for bedre samferdsel

Satsing på vei og bane er investering for fremtiden.