Lojal prosess?

Kirkemøtet fattet i 2014 vedtak hverken for forbønnshandling, velsignelse eller vielse av likekjønnede