Vi kan ikke miste Jegersberg

Tilbudet til tidligere rusmisbrukere på Jegersberg gård er under press i media og i politiske debatter.