• IMG_valgurne-802_1_1_KV2OL2U.jpg

De etablerte partiene frykter folket

I senere tid er det blitt mer åpenbart at mennesker med meninger som faller utenfor det politisk korrekte får yrkesforbud.