Vi kan ikke forby fattigdom

Åtte år etter opphevelsen av løsgjengerloven har regjeringen og Senterpartiet blitt enige om å forby tigging på norske gater.